U slučaju da Kupac ima bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu, kontaktirajte nas u cilju brzog rešavanja istih.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe:

* u slučaju nesaobraznosti robe
* kada je isporučena roba greškom tj koja nije poručena
* prilikom isporuke robe koja ima grešku ili oštećenja koja su proizvod neadekvatnog transporta
* sve ostalo u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača 
Prodavac će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, pismeno, usmeno-telefonom. Kupac ima pravo da zahteva zamenu artikla iz originalne porudžbenice, a u slučaju nemogućnosti zamene, Prodavac će nadoknaditi Kupcu njegove troškove povrata robe i vrednost robe koju nije više u mogućnosti da isporuči. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Prodavca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali. Troškove slanja robe na servis ili njihove zamene, snosi prodavac za vreme trajanja saobraznosti, u suprotnom snosi kupac.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu putem interneta kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u roku od 14 dana o dana preuzimanja.
Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće: popunite i pošaljite Obrazac za jednostrani raskid Ugovora (preuzeti OVDE) na: ledlovackelampe@gmail.com (uskoro i office@ledlovackelampe.com) i nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrasca, pošaljite popunjen Obrazac sa proizvodom u originalnoj ambalaži i računom na adresu:

Led Lovačke Lampe
Vojvode MIšića 141
11500 Obrenovac

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju. U suprotnom nećemo primiti paket.

Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Proizvod obavezno pošaljite u ispravnom i nekorišćenom stanju kao i originalno neoštećenom pakavanju u pratnji originalnih dokumenata izdatih od strane Led lovačke Lampe: fakture, priznanice, garantni list (ukoliko su izdati). U suprotnom nećemo biti u mogućnosti primiti paket.
Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo.

Led Lovačke Lmape će najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od prijema izjave o jednostranom raskidu Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine.